Monday, April 30, 2012

Phàm Nhân Tu Tiên Truyện - Update Chương 2082

BachNgocSach
Phàm Nhân Tu Tiên Truyện
Giới Thiệu: 

Một tên tiểu tử nghèo sống ở sơn thôn, nhân cơ duyên tiến vào một môn phái nhỏ, trở thành một gã ký danh đệ tử. Thân phận hắn như vậy, lại chỉ có tư chất bình thường, làm sao để có tư cách trở thành người tu tiên?

0 comments:

Post a Comment

BachNgocSach. Powered by Blogger.